COMPETITIVENESS OF TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF GLOCAL MARKETING: THE DIAMOND MODEL
PDF

Keywords

Glocal Marketing
Diamond Model
Export
Globalization

Abstract

Turkey is a country with great advantages stemming from its location as well as its proximity to the target glocal markets. In order to assess Turkey's level of development, the basic variables and its dynamics, the effects of glocal marketing on Turkey's export were analyzed by using Porter's diamond model. As a result of the analysis, Turkey's level of competitiveness was determined, and by explaining the basic features of its competitive structure in terms of export, glocal marketing strategies were proposed in order for Turkey to attain a more competitive position in the world arena.

PDF

References

Aktan, C, C., (1998). Globalleşme, Bölgeselleşme ve Yerelleşme, Dış Ticaret Dergisi, Y. 3.

Bulu M., İ. Hakkı Eraslan, Mehmet Barca, (2007). Türk Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi I.I.B.F. Dergisi, C. 9, p.1.

Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Istanbul: Beta Publishing.

DPT (2000). 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabanı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

Eren, E. (2000). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Publishing.

Infrastructure Development in Western Balkans Project Report, Retrieved December 24, 2010 from http://www.cowi.com.tr/menu/news/Pages/batibalkanlaraltyapiningelistirilmesi.aspx.

ITO (2003) İstanbul Ticaret Odası, Otomotiv Sektörü Sanayi Raporu, İstanbul.

Karaduma, S., Abacı S., (2010). Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Sürecinde Turkquality Projesi, MYO - Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce, 21-22 October.

Porter, M. (2010). Rekabet Üzerine, Çev.Kıvanç Tanrıyar, Istanbul: Optimist Publishing.

Businesstomarrow.net, Retrieved December 19, 2010, from http://www.businesstomorrow.net/birlesme.html

Tutar H. (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, İstanbul: Hayat yayıncılık, 2000, p.18.

Yetim, N., (2004). Küresel Üretim Yapılanmasına Kültürel Yanıtlar: Ulusal-Yerel? Doğu-Batı Dergisi, İkinci Baskı, V.18.

Zou, S., & Tamer Cavusgil, S. (1996). Global strategy: a review and an integrated conceptual framework. European Journal of Marketing, 30(1), 52-69.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.